Over ons ...
Conversation
Business English
Technical English
Contact

Introductie

In deze tijd van globalisering moeten bedrijven duidelijk kunnen communiceren met ondernemingen uit andere landen. Een goede beheersing van de Engelse taal is daarom voor vrijwel iedere onderneming van levensbelang. Brush up your English laat uw werknemers op internationaal niveau meetellen.

De trainingen richten zich met name op de spreekvaardigheid, hoewel ook de uitspraak, de grammaticale correctheid en luistervaardigheid een grote rol spelen. Deze aspecten worden daarom met grote regelmaat getraind. Voor de opzet van de training volgen we de volgende stappen:

 

Stap 1

Om een goede start te kunnen maken wordt begonnen met een Intake Test. In deze test wordt vastgesteld in hoeverre op correcte wijze gebruik wordt gemaakt van de Engelse taal. Verder wordt gelet op spreekvaardigheid, uitspraak en de vaardigheid tot schriftelijk formuleren in het Engels.

Stap 3

Halverwege het trainingstraject ontvangt de opdrachtgever een tussentijds verslag. Op basis van de bevindingen kan worden besloten tot aanpassing van de training.Stap 2

Op basis van de bevindingen wordt een trainingsvoorstel geschreven. Daarin wordt beschreven wat het onderwerp van training moet worden en hoeveel tijd dat in beslag gaat nemen. Na onderlinge overeenstemming over het voorstel wordt met de cursist(en) een afspraak gemaakt voor de eerste training.

Stap 4

Na afloop van de training ontvangt de opdrachtgever een eindverslag. In dit verslag wordt aangegeven wat het bereikte resultaat is en wat verder verbeterd zou kunnen worden.


info@brushup.nl

Top

Brush up your English  | info@brushup.nl